Vi som arbeider i Anitas Blomster og Begravelsesbyrå har som mål at de pårørende opplever at deres oppdrag blir ivaretatt i samsvar med avtalen og på en medmenneskelig og respektfull måte. Vår lange erfaring med mennesker i sorg har lært oss mye om nærhet og omsorg. Det har vi tatt konsekvensen av i den måten vi utøver vår tjeneste på.

Anita's Blomster og begravelsesbyrå AS er en bedrift som dekker kommunene Salangen, Lavangen, Gratangen, Bardu, Ibestad og Dyrøy

Virksomheten startet opp i 1986 og nyter nå stor tillit i område. Ekteparet Anita og Ivar Fjeldstad driver i dag bedriften fra Sjøvegan.

Under ser dere et bilde av våre begravelsesbiler.

Begravelsesbiler Mercedes V-klasse.JPG