I vår region utfører vi tjenester i følgende seks kommuner, Salangen, Lavangen, Gratangen, Bardu, Ibestad og Dyrøy.

Byrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med en begravelse. Nedenfor er en oversikt over varer og tjenester som kan være aktuelle.

- Kiste og utstyr
- Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet, ved ulykker, og når dødsfallet skjer på sykehjem/ sykehus
- Stell av den døde og nedlegging i kiste
- Dødsmelding og andre offentlige papirer
- Søknad om behovsprøvd gravferdsstønad til NAV
- Visning / båreandakt
- Fastsettelse av tid og sted for seremoni
- Gjøre avtale med prest / taler om seremoni
- Formidle dødsannonse(r) i aviser
- Trykking av program (sanger) og evt. takkekort
- Formidle solosang, solospill, forsanger e.l.
- Blomster / båredekorasjoner / kranser
- Pynting og assistanse i kirken
- Transport av båre til kirken / kirkegård
- Øvrig transport av kiste evt. urne i inn- og utland
- Minnesamvær - ordne lokaler og servering
- Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted
- Avtale tid for urnenedsettelse
- Trekors med navn, i påvente av gravmonument
- Gravmonument og/eller inskripsjon
- Gravlykter og lys
- Ordne alt også vedr. kremasjon

 

 

 

 

 

 

 

andorja-kirke_250x166.jpg

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

ibestad_kirke_12_250x213.jpg

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Brøstad kirke_250x188.jpg

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dyrøy kirke_250x167.jpg