I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.61.jpg
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i §16, Prisoversikt for gravferd.

I møte med pårørende ønsker vi å informere så godt vi kan om våre priser og dere vil få et prisoverslag.Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

​Komplett prisliste kan lastes ned her :

Prisliste Anitas Blomster og Begravelsesbyrå 2023

 

Her er vårt eksempel på minimums og maksimums priser:

(Prisene gjelder i Salangen, Lavangen, Gratangen, Bardu, Ibestad, Dyrøy)

 

Varer/tjenester

Min.

Maks.

Sum:

22 749,-

62 789,-

Kiste med teppe og pute

5900,-(Prisma)

29 000,- (Diamant)

Nedlegging i kiste og stell

1800,-

2500,-

Transport av tom kiste til dødssted

1150,-

3000,-

Assistanse i seremonien

4200,-


5200,- 
(2 eller flere assistenter)

Kjøring seremonisted/gravlund

2600,-

2699,-

Lys/utstyr i seremonien

950,-

1490,-

Program til seremonien, 30 stk

1200,-

3650,- (450stk)

Byråets honorar standard

3750,-

3750,-

 

Administrasjonskostnad

1250

2500,-

Annonse i Troms folkeblad

799,-


4500,- 
(2 spalter)

Blomsterpynt til kisten

150,-
(3 roser)


4500,-

Minnemappe

0,-

0,-

 

Kortfattet informasjon om gravferdsstønad

 

NAV tilbyr to typer stønad – jfr. Folketrygdlovens § 7:

Behovsprøvet gravferdsstønad – inntil kr 26.999,- (i 2023):

Dersom enslig avdød har nettoformue mindre enn kr 26.999,- er det grunnlag for søknad. Når avdøde etterlater seg ektefelle eller samboer som kan likestilles med ektefelle, er det avdødes og gjenlevendes samlede finansformue som er grunnlag for NAVs vurdering. Dersom avdøde og gjenlevende har finansformue lavere enn kr 53.998,- er det grunnlag for søknad. Tilsvarende gravferdsstønad gis til barn under 18 år (uten behovsprøving mot formue).

Stønad til båretransport:

Dersom avdøde må transporteres mer enn 20 km fra dødssted til nærmeste naturlige gravsted (sett i forhold til bosteds-adresse), dekker NAV alle nødvendige transportkostnader – med unntak av en egenandel på kr 2.699,-