Etter nasjonale og kommunale føringer tar vi nå imot pårørende på vårt kontor etter avtale. Alle oppfordres til å bruke munnbind.

Avtaler gjøres nå pr telefon 95 85 39 20 og vi gjennomfører også telefonkonferanser ifm planleggingen av gravferden.

Vi er fortsatt døgnbemannet og kan hjelpe når som helst.

Det vil gjennomføres begravelser og bisettelser i tiden som kommer, men vi oppfordrer alle til å følge med på føringer som gis nasjonalt og fra kommunen deres.

Foreløpige restriksjoner som gjelder:

  • Gravferdsseremonier gjennomføres i kirker og kapeller med begrenset antall personer. Det varierer ut fra byggets størrelse.         (maksimalt 50 deltakere)
  • Får å beskytte seg selv og andre og for å unngå smitte, skal det ikke håndhilses eller gis klemmer. Det oppfordres til å at det holdes 2m avstand mellom deg og andre personer.
  • Er du i faresonen for å få komplikasjoner relatert til eventuell corona smitte, ber vi deg vurdere å ikke delta i gravferden.
  • Er du i karantene eller mistenker at du har symptomer? Ikke delta i gravferder eller andre folkesamlinger.
  • Det vil ikke være kondolanse protokoller utplassert i kirker/kapeller, men alle som deltar i gravferden må registrere seg med navn og telefonnummer på egen liste som vil være tilgjengelig ved ankomst. Denne smittevernlisten oppbevares i 10 dager før den makuleres.
  • Det vil ikke bli samles inn minnegaver i kirker/kapeller, i stedet oppfordrer vi til at både kondolansehilsener og minnegaver kan gis via vår minneside https://anitas.vareminnesider.no/

 

Vi er for tiden i en spesiell sitasjonen, men vi står i den sammen. Ta vare på deg og dine nærmeste og følg alle pålegg fra myndighetene. Mvh Ivar, Anita og Harald Rune.